Drift av selvhjelpsgruppene


En gruppe består av 5-9 personer. Det er både kvinner og menn i gruppen. Medlemmene er stort sett på samme alder. Aldersgrense er 18 år.

Deltakelse i gruppen er gratis og basert på eget valg og motivasjon. Deltakerne må selv ta kontakt med Angstringen.

På møtene må alle være rusfrie.

Mennesker med tyngre psykriatiske diagnoser får ikke så stort utbytte av å gå i disse lederløse gruppene.

Før gruppestart får alle skriftlig informasjon (retningslinjer) og alle vil bli intervjuet før gruppestart.

Alle må undertegne en taushetserklæring og forplikter seg til å prioritere gruppemøtene.

Det er ingen regler for hvor lenge man må være med i en gruppe. Det er behovet som bestemmer.

De 5 første møtene blir avholdt i Angstringen Oslo sine lokaler. På disse møtene deltar også 2 igangsettere. Når disse møtene er avholdt vil møtene gå på rundgang hjemme hos hver enkelt deltaker. Har du ikke muligheter til å holde møtet hjemme kan du låne Angstringen Oslo sine lokaler.

Gruppen er lederløs med flat struktur. Alle i gruppen har ansvar for at gruppen fungerer.