Åpent Hus

Vi holder informasjonsmøte en onsdag i måneden fra kl 19:00 - 20:30.

Fra kl 19:30 viser vi en informasjonsfilm om hvordan det er å gå i gruppe.
Filmen varer i ca 30 min.

Informasjonsmøtet er åpent for alle over 18 år som sliter med angst i hverdagen.

Vi har åpent følgende onsdager frem til jul 2016

Onsdag 31. August
Onsdag 28. September
Onsdag 26. Oktober
Onsdag 30. November

Her kan du lese mer om hvordan en gruppe fungerer.