Kontakt Angstringen Oslo

Ønsker du mer informasjon om Angstringen eller delta i en selvhjelpsgruppe er det bare å ta kontakt på

mail:           oslo@angstringen.no

telefon:       22 71 26 09

Vi har telefontid mandag, tirsdag og onsdag kl 11:00 - 13:00

Vår besøksadresse og postadresse er:

Tvetenveien 32, inngang B, 0666 Oslo

Hvis du kontakter oss fordi du ønsker å begynne i en gruppe vil du intervjuvet pr telefon av en av oss i Angstringen Oslo.